SERVICES

LOCATIONS

ประเทศไทย เป็นหนึ่งประเทศที่มีสถานที่สวยๆ เหมาะแก่การถ่ายทำ ภาพยนตร์ สารคดี รายการโทรทัศน์  เนื่องด้วยทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ของเมืองไทยที่สวยงาม วัฒนธรรมที่และประเพณีที่สวยงามไม่เหมือนที่ใด 

ภาคเหนือ จะเต็มไปด้วยภูเขา ธรรมชาติที่เขียวขจี หมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ทางตอนเหนือ สภาพอาการที่เย็นสบาย

ภาคใต้ ชายฝั่งทะเลตะวันออก เขตทะเลน้ำอุ่นแปซิฟิก  และ ชายฝั่งทะเลตวันตก  ติดคาบมหาสมุทรอินเดีย 

ภาคตะวันออก